Alla kan laga mat med appen Matglad

Välkommen till Matglad! Här använder vi ny teknik för att inspirera och hjälpa alla som av olika skäl inte kan använda en kokbok.


Tanken med Matglad är att använda en ny app för att inspirera och ge stöd.

Appen laddas ned till telefonen eller surfplattan och öppnar nya möjligheter att påverka och planera innehållet i måltider, sköta inköp och tillaga din mat.

Vi riktar oss i första hand till personer med lindriga till måttliga intellektuella funktionshinder.

Med den här hemsidan och appen vill vi ge självförtroende och stöd som leder till en mer självständig vardag. Antingen helt på egen hand eller med stöd av personal.

Med Matglad vill vi...

• ge inspiration kring allt om mat och måltider
• ge kunskap om hälsa, livsmedelsval, tillagning och livsmedelshygien
• bjuda på smarta vardagstips för en positiv måltidsmiljö

Vi hoppas att vi kan bidra till en ökad livskvalitet och matglädje!